impressum/pl

logo

INTERNATIONALE SPEDITIONSGESELLSCHAFT mbH
POLTRANS INTERNATIONAL SPEDITIONS GmbH
STENZELRING 33, 21107 HAMBURG
Germany

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn       DYREKTOR:
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnSlawomir Pietrzak

WŁAŚCICIEL:                                               RADA NADZORCZA:
C.HARTWIG GDYNIA S.A.                           Przewodniczący: Ryszard Warzocha
Ul. Derdowskiego 7                                      Prezes Zarządu C.Hartwig Gdynia S.A.
PL 80-369 GDYNIA                                      Członkowie: Andrzej Hass, Członek Zarządu, Dyrektor 
nnnnnnnnnnnn                                          ds. Administracji i Rozwoju C.Hartwig Gdynia S.A., Gdynia

Kapitał zakładowy spółki wynosi: EUR 154.000,00
wpisany do Rejestru Handlowego: Hamburg 66HRB65100 i w całości stanowi własność
C.Hartwig Gdynia S.A., Gdynia
Siedziba spółki i sąd właściwy: Hamburg/RFN UST-ID-NR.: DE 122658051

Bank
Commerzbank Hamburg-Harburg:
BIC:  COBADEFFXXX     IBAN:   DE35 2004 0000 0177 2003 00
Postbank Hamburg:
BIC:  PBNKDEFFXXX     IBAN:    DE98 2001 0020 0595 4152 03

Pracujemy wyłącznie w oparciu o najnowsze wydanie „Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych (ADSp)”.Przepisy paragrafu 23 ADSp ograniczają ustawą odpowiedzialność spedytora do kwoty 5€ za kilogram wagi netto przesyłki brakującej lub uszkodzonej, bądź za straty i uszkodzenia wynikłew czasie transportu multimodalnego, połączonego z transportem morskim, do kwoty 2 SDR za 1 kilogram wagi netto przesyłki brakującej lub uszkodzonej – łącznie do kwoty 1 Mln € za pojedynczą szkodę względnie do 2 Mln €za każde zdażenie.
Pełny tekst przepisów ADSp znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

USt-Nr.: DE 122658051
USt-Nr.: DE 813975614 Fiskalvertreter
StNr.:     47/751/00317
StNr.:     47/751/00325 Fiskalvertreter